*Снимките са илюстративни

Антифони Peltor 1436/3M оранжеви


25,90лв.

Антифони Peltor 1436/3M оранжеви

Предназначение

3M™ 1436 е предназначен за намаляване излагането на опасни шумови и звукови нива. Този продукт е предназначен за попзване само през глава.

Внимание

Уверете се, че продуктът е:

– Подходящ за съответното приложение

– Правилно поставен

Използван през цялото време на излагане Подменян при необходимост Тези продукти могат да бъдат увредени от определени химични вещества. Свържете се с ЗМ за допълнителна информация.

• При повреда на антифона, напуснете незабавно зоната с опасни нива на шум.

• Поставянето на хигиенни стикери на уплътнителните възглавнички може да повлияе на нивото на защита на антифона.

• Не променяйте и не поправяйте продукта. За смяна използвайте само оригинални резервни части на ЗМ.

• Външните антифони и по-точно уплътнителните възглавнички може да се увредят при употреба. Редовно проверявайте за скъсване или напукване.

• Нивото на защита може да бъде нарушено при използване на други ЛПС, като очила, респиратори и т.н. При такива съмнения се обърнете към отговорника по безопасност или ЗМ.

• При употреба, антифоните намапяват околните звуци, което може да доведе до невъзприемането на предулредитепни сигнали или жизненоважна комуникация. Уверете се, че е подбран правилният продукт за съответната среда.

• Правилният подбор, обучение, изпопзване и подходящата поддръжка са от значение за предпазването на носещият ги от увреждане на слуха.

• Специално внимание трябва да се обърне на обозначените предупреждения.

• Неспазването на всички инструкции за употреба на тези продукти за пична защита и/или неспазването на инструкциите при носене, може сериозно да увреди здравето на потребителя, да доведе до краткотрайни или трайни заболявания или постоянна инвалидност.

• За справка вижте всички инструкции за употреба и безопасност.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Преди употреба, проверете дали продуктът не е повреден. В такъв случай изхвърлете незабавно и вземете нов чифт. Преместете косата от ухото и премахнете всякакви накити от ушите, които могат да попречат на акустичното прилепване преди поставяне на антифона.

1. Разгънете антифоните като държите с една ръка чашките, а с другата издърпайте фиксиращата пента, докато щракне. (За да се сгънат, задръжте чашките и натиснете горната част на фиксиращата лента, докато тя се сгъне). (Фигура 1).

2. Раздалечете чашките и поставете удобно (Фиг.2).

3. Нагпасете максимално комфортно височината, чрез преместване нагоре/надопу, като придържате лентата за глава (Фиг. 3).

4. Правилно поставен (Фиг. 4).

ПРОВЕРКА НА ПОСТАВЯНЕТО

При правипно поставени антифони ще чувате собствения си гпас приглушено и заобикалящите Ви звуци няма да звучат, както преди.

За оптимално намаляване на звуковото налягане чашките трябва да прилягат удобно към главата без нарушаване на прилягането от различни предмети (ленти на респиратор, рамка на очила). Чашките трябва напълно да обгръщат ушите. При невъзможност за постигане на правилно и комфортно поставяне, потърсете отговорника по безопасност или ЗМ. Тегло (г) = 219

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

1. В края на всяка смяна, уплътнитепните възглавнички трябва да се забършат с подходящ материал, например Почистваща кърпичка ЗМ™ 105. Може да се използват вода и почистващ препарат.

2. Ако антифонът не може да бъде почистен или е повреден, изхвърлете продукта и се сдобийте с нов.

3. Подменете продукта след 5 години от датата на производство или незабавно, ако е повреден.

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗМ™ Peltor™ HY100 тампоните за пот също е позвопено да се добавят към ушните възглавнички, за да абсорбират потта и влагата и за по-добра хигиена и удобство. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Следвайте препоръките за съхранение на производителя. При транспортиране използвайте оригиналната опаковка. Погледнете опаковката за повече информация:

– Температурен диапазон

– Максимална относителна влажност

– Дата на производство

– Име и адрес на производителя

Винаги съхранявайте продукта в оригинапната опаковка и дапеч от всякакви източници на директна топлина и слънчева светлина. При съхранение се уверете, че лентата за глава не е разтегната и уплътнителните възглавнички не са притиснати, тъй като това може да увреди продукта.

ОДОБРЕНИЯ

Тези продукти отговарят на изискванията на Директива 89/686/ЕЕС на Европейската Комисия (Директива за ЛПС) и съответно са маркирани със знака СЕ.

Член 10 ЕС за изпитване на типа е извършено от BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Англия (Акредитиран орган 0086). В ъответствие с Чл. 59.1 от REACH регулация No 1907/2006, ЗМ™ 1436 лентата на сгъваемите външн анифони съдържа Бис (2- етил(хексил)фталат) (DEHP, CAS номер: 117-81-7) от или над 0.1% от теглото а продукта. ЗМ™ и Peltor™ са търговски марки на ЗМ Company.

Категория:
Call Now Button