*Снимките са илюстративни

Антифони Peltor H510A/3M жълти


43,00лв.

Антифони Peltor H510A/3M жълти

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тези продукти са предназначени да намаляват опасността от излагане на високи нива на шум и силни звуци. Продуктите са тествани и одобрени за употреба за различните начини на поставяне. Пълно описание има в опаковката.

ВНИМАНИЕ

При повреда на антифона, напуснете незабавно зоната с опасни нива на шум. Поставянето на хигиенни стикери на уплътнителните възглавнички може да повлияе на нивото на защита на антифона. Не променяйте и не поправяйте продукта. За смяна използвайте само оригинални резервни части на ЗМ. Външните антифони и по-точно уплътнителните възглавнички може да се увредят при употреба. Редовно проверявайте за скъсване или напукване. Нивото на защита може да бъде нарушено при изпопзване на други ЛПС, като очила, респиратори и т.н.

ОДОБРЕНИ КОМБИНАЦИИ НА КАСКИ И АНТИФОНИ

Моделът на антифони за прикрепяне към каска е снабден с различни адаптери, предназначени да съвпадат с голяма гама от идусгриални защитни каски за различните големини: Пълно описание има в опаковката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Преди употреба, проверете дали продуктът не е повреден. В такъв случай изхвърлете незабавно и вземете нов чифт. Преместете косата от ухото и премахнете всякакви накити от ушите, които могат да попречат на акустичното прилепване преди поставяне на антифона. Версия лента за глава:

1. Раздалечете чашките и поставете удобно върху ушите (Фиг. 1).

2. Нагласете максимално комфортно височината, чрез преместване нагоре/надолу, като придържате лентата за глава (Фиг. 2).

3. Правилно поставен (Фиг. 3).

4. Сгъване на пентата за глава (само за сгъваемите модели): Приппъзнете и сгънете пентата за глава, като се уверите, че чашките са една срещу друга, без да се деформират (Фиг. 4). Версия за монтаж към каска Поставяне на чашката (Фиг. 5) Притиснете острата част на адаптера в страничния отвор на каската до щракване. Работна позиция (Фиг. 6). С поставени чашки върху ухото притиснете телта навътре докато чуете характерно щракване. При необходимост нагласете чашките с приппъзване нагоре/надопу до постигане на комфортно прилепяне. Уверете се, че стоманената тел и чашките не са в контакт с каишката или ръба на каската. Това може да доведе до пропускане на шум. Позиция “В готовност” (Фиг.7). Повдигнете чашките до фиксирана позиция “В готовност”. В шумна среда антифоните трябва да се носят в работна позиция. Позиция “Паркинг”(Фиг. 8). Повдигнете до позиция “В готовност” и завъртете нагоре до следващата фиксирана позиция.

ВАЖНО: Не притискайте чашките към корпуса на каската, тъй като това ще увреди адаптера. Позиция за съхранение (Фигура 9) Когато каската не се използва, свалете надолу антифоните и ш притиснете навътре. Поддържайте чашките чисти и сухи и съхранявайте при стайна температура.

ПРОВЕРКА НА ПОСТАВЯНЕТО:

При правилно поставени антифони ще чувате собствения си глас приглушено и заобикалящите Ви звуци няма да звучат, както преди. За оптимално намаляване на звуковото налягане чашките трябва да прилягат удобно към главата без нарушаване на прилягането от различни предмети (ленти на респиратор, рамка на очила). Чашките трябва напълно да обгръщат ушите. При невъзможност за постигане на правилно и комфортно поставяне, потърсете отговорника по безопасност или ЗМ.

НАЧИНИ НА ПОЧИСТВАНЕ

В края на всяка смяна почиствайте антифоните. Пълно описание за начините на почистване има в опаковката. СЕРТИФИКАЦИЯ Тези продукти отговарят на изискванията на Директива 89/686/ЕЕС на Европейската Комисия (Директива за ЛПС) и съответно са маркирани със знака СЕ. Сертифицирането по Член 10 ЕС за изпитване на типа е извършено от INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Нотифициращ орган 0194) и Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Topeliuksenkatu 41aA, FIN-00250 Helsinki, Finland (Нотифициращ орган 0403). ЗМ™, Peltor™, Optime™ и Bull’s Eye™ са търговски марки на ЗМ.

Категория:
Call Now Button