ВРН месинг хром 1/2″Мх1/4″Ж
ВРН месинг хром 1/2″Мх1/4″Ж

ВРН месинг хром 1/2″Мх1/4″Ж код:18300

1.30лв.
ВРН месинг хром 1/2″Мх3/8″Ж
ВРН месинг хром 1/2″Мх3/8″Ж

ВРН месинг хром 1/2″Мх3/8″Ж код:1878

0.60лв.
ВРН месинг хром 1″Мх1/2″Ж
ВРН месинг хром 1″Мх1/2″Ж

ВРН месинг хром 1″Мх1/2″Ж код:18200

2.70лв.
ВРН месинг хром 1″Мх3/4″Ж
ВРН месинг хром 1″Мх3/4″Ж

ВРН месинг хром 1″Мх3/4″Ж код:189

1.80лв.
ВРН месинг хром 1и1/4″Мх1″Ж
ВРН месинг хром 1и1/4″Мх1″Ж

ВРН месинг хром 1и1/4″Мх1″Ж код:18224

4.00лв.
ВРН месинг хром 1и1/4″Мх3/4″Ж
ВРН месинг хром 1и1/4″Мх3/4″Ж

ВРН месинг хром 1и1/4″Мх3/4″Ж код:18223

5.50лв.
ВРН месинг хром 3/4″Мх1/2″Ж
ВРН месинг хром 3/4″Мх1/2″Ж

ВРН месинг хром 3/4″Мх1/2″Ж код:1879

1.10лв.
Капа месинг хром 1/2″
Капа месинг хром 1/2″

Капа месинг хром 1/2″ код:1866

0.90лв.
Капа месинг хром 1″
Капа месинг хром 1″

Капа месинг хром 1″ код:18203

3.30лв.
Капа месинг хром 3/4″
Капа месинг хром 3/4″

Капа месинг хром 3/4″ код:18202

1.30лв.
Капа месинг хром 3/8″
Капа месинг хром 3/8″

Капа месинг хром 3/8″ код:18306

0.86лв.
Коляно месинг хром ЖЖ 1/2″
Коляно месинг хром ЖЖ 1/2″

Коляно месинг хром ЖЖ 1/2″ код:1855

1.80лв.
Коляно месинг хром ЖЖ 1″
Коляно месинг хром ЖЖ 1″

Коляно месинг хром ЖЖ 1″ код:1881

5.30лв.
Коляно месинг хром ЖЖ 3/4″
Коляно месинг хром ЖЖ 3/4″

Коляно месинг хром ЖЖ 3/4″ код:1856

2.90лв.
Коляно месинг хром ЖЖ 3/8″
Коляно месинг хром ЖЖ 3/8″

Коляно месинг хром ЖЖ 3/8″ код:1854

1.50лв.
Коляно месинг хром ММ 1/2″
Коляно месинг хром ММ 1/2″

Коляно месинг хром ММ 1/2″ код:1851

3.00лв.
Коляно месинг хром ММ 3/4″
Коляно месинг хром ММ 3/4″

Коляно месинг хром ММ 3/4″ код:18212

5.00лв.
Коляно нипел месинг хром МЖ 1/2″
Коляно нипел месинг хром МЖ 1/2″

Коляно нипел месинг хром МЖ 1/2″ код:1858

1.95лв.
Коляно нипел месинг хром МЖ 1″
Коляно нипел месинг хром МЖ 1″

Коляно нипел месинг хром МЖ 1″ код:1882

7.50лв.
Коляно нипел месинг хром МЖ 3/4″
Коляно нипел месинг хром МЖ 3/4″

Коляно нипел месинг хром МЖ 3/4″ код:1859

3.00лв.
Коляно нипел месинг хром МЖ 3/8″
Коляно нипел месинг хром МЖ 3/8″

Коляно нипел месинг хром МЖ 3/8″ код:1857

1.60лв.
Коляно редуктивно месинг хром Ж1″ х Ж1/2″
Коляно редуктивно месинг хром Ж1″ х Ж1/2″

Коляно редуктивно месинг хром Ж1″ х Ж1/2″ код:18209

4.30лв.
Коляно редуктивно месинг хром Ж1″ х Ж3/4″
Коляно редуктивно месинг хром Ж1″ х Ж3/4″

Коляно редуктивно месинг хром Ж1″ х Ж3/4″ код:18210

4.30лв.
Коляно редуктивно месинг хром Ж3/4″ х Ж1/2″
Коляно редуктивно месинг хром Ж3/4″ х Ж1/2″

Коляно редуктивно месинг хром Ж3/4″ х Ж1/2″ код:18225

3.00лв.
Кръстачка месинг хром 1/2″
Кръстачка месинг хром 1/2″

Кръстачка месинг хром 1/2″ код:18201

5.00лв.
Кръстачка месинг хром 3/4″
Кръстачка месинг хром 3/4″

Кръстачка месинг хром 3/4″ код:186108

7.90лв.
Муфа месинг хром 1/2″
Муфа месинг хром 1/2″

Муфа месинг хром 1/2″ код:1873

1.15лв.
Муфа месинг хром 1″
Муфа месинг хром 1″

Муфа месинг хром 1″ код:1875

2.65лв.
Муфа месинг хром 3/4″
Муфа месинг хром 3/4″

Муфа месинг хром 3/4″ код:1874

1.50лв.
Муфа месинг хром 3/8″
Муфа месинг хром 3/8″

Муфа месинг хром 3/8″ код:1843

0.80лв.
Муфа нипел месинг хром Ж1/2″хМ1/2″
Муфа нипел месинг хром Ж1/2″хМ1/2″

Муфа нипел месинг хром Ж1/2″хМ1/2″ код:186105

1.35лв.
Муфа нипел месинг хром Ж3/4″хМ3/4″
Муфа нипел месинг хром Ж3/4″хМ3/4″

Муфа нипел месинг хром Ж3/4″хМ3/4″ код:186106

2.10лв.
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1/2″хМ3/8″
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1/2″хМ3/8″

Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1/2″хМ3/8″ код:1876

0.95лв.
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1″хМ1/2″
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1″хМ1/2″

Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1″хМ1/2″ код:18208

2.60лв.
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1″хМ3/4″
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1″хМ3/4″

Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж1″хМ3/4″ код:18207

2.90лв.
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж3/4″хМ1/2″
Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж3/4″хМ1/2″

Муфа нипел редуктивна месинг хром Ж3/4″хМ1/2″ код:1877

1.50лв.