2CDS211001R0024. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 2A
2CDS211001R0024. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 2A

2CDS211001R0024. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 2A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

12.00лв.
2CDS211001R0034. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 3A
2CDS211001R0034. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 3A

2CDS211001R0034. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 3A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

12.00лв.
2CDS211001R0044. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 4A
2CDS211001R0044. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 4A

2CDS211001R0044. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 4A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

12.00лв.
2CDS211001R0064. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 6A
2CDS211001R0064. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 6A

2CDS211001R0064. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 6A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.90лв.
2CDS211001R0084. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 8A
2CDS211001R0084. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 8A

2CDS211001R0084. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 8A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

9.20лв.
2CDS211001R0104. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 10A
2CDS211001R0104. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 10A

2CDS211001R0104. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 10A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.30лв.
2CDS211001R0134. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 13A
2CDS211001R0134. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 13A

2CDS211001R0134. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 13A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.60лв.
2CDS211001R0164. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 16A
2CDS211001R0164. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 16A

2CDS211001R0164. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 16A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.30лв.
2CDS211001R0204. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 20A
2CDS211001R0204. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 20A

2CDS211001R0204. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 20A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.30лв.
2CDS211001R0254. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 25A
2CDS211001R0254. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 25A

2CDS211001R0254. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 25A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.30лв.
2CDS211001R0324. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 32A
2CDS211001R0324. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 32A

2CDS211001R0324. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 32A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

6.30лв.
2CDS211001R0404. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 40A
2CDS211001R0404. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 40A

2CDS211001R0404. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 40A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

7.40лв.
2CDS211001R0504. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 50A
2CDS211001R0504. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 50A

2CDS211001R0504. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 50A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

10.50лв.
2CDS211001R0634. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 63A
2CDS211001R0634. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 63A

2CDS211001R0634. Автоматичен предпазител 6kA, 1P, 63A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

12.20лв.
2CDS213001R0024. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 2A
2CDS213001R0024. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 2A

2CDS213001R0024. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 2A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

49.90лв.
2CDS213001R0034. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 3A
2CDS213001R0034. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 3A

2CDS213001R0034. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 3A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

49.90лв.
2CDS213001R0044. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 4A
2CDS213001R0044. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 4A

2CDS213001R0044. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 4A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

49.90лв.
2CDS213001R0064. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 6A
2CDS213001R0064. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 6A

2CDS213001R0064. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 6A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

23.00лв.
2CDS213001R0084. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 8A
2CDS213001R0084. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 8A

2CDS213001R0084. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 8A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

25.40лв.
2CDS213001R0104. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 10A
2CDS213001R0104. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 10A

2CDS213001R0104. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 10A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

20.40лв.
2CDS213001R0134. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 13A
2CDS213001R0134. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 13A

2CDS213001R0134. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 13A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

21.00лв.
2CDS213001R0164. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 16A
2CDS213001R0164. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 16A

2CDS213001R0164. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 16A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

20.40лв.
2CDS213001R0204. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 20A
2CDS213001R0204. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 20A

2CDS213001R0204. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 20A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

20.40лв.
2CDS213001R0254. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 25A
2CDS213001R0254. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 25A

2CDS213001R0254. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 25A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

20.40лв.
2CDS213001R0324. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 32A
2CDS213001R0324. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 32A

2CDS213001R0324. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 32A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

22.00лв.
2CDS213001R0404. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 40A
2CDS213001R0404. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 40A

2CDS213001R0404. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 40A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

25.00лв.
2CDS213001R0504. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 50A
2CDS213001R0504. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 50A

2CDS213001R0504. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 50A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

34.50лв.
2CDS213001R0634. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 63A
2CDS213001R0634. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 63A

2CDS213001R0634. Автоматичен предпазител 6kA, 3P, 63A Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията SH200 на ABB са с номинална изключвателна способност Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898 При тях няма възможност за добавяне на аксесоари: помощни контакти, изключвателни бобини, и др.

39.90лв.