Моторна защита 0.1-0.16А  GZ1E01 56.30лв.
Моторна защита 0.1-0.16А GV2ME01 79.30лв.
Моторна защита 0.16-0.25A GV2ME02 75.70лв.
Моторна защита 0.16-0.25А GZ1E02 56.30лв.
Моторна защита 0.25-0.40A GV2ME03 78.00лв.
Моторна защита 0.25-0.4А GZ1E03 56.30лв.
Моторна защита 0.4-0.63А GZ1E04 56.30лв.
Моторна защита 0.40-0.63A GV2ME04 81.70лв.
Моторна защита 0.63-1A GV2ME05 88.30лв.
Моторна защита 0.63-1А GZ1E05 61.50лв.
Моторна защита 1-1.6A GV2ME06 88.30лв.
Моторна защита 1-1.6А GZ1E06 61.50лв.
Моторна защита 1.6-2.5A GV2ME07 88.30лв.
Моторна защита 1.6-2.5А GZ1E07 61.50лв.
Моторна защита 13-18A GV2ME20 106.40лв.
Моторна защита 13-18А GZ1E20 73.70лв.
Моторна защита 17-23A GV2ME21 119.70лв.
Моторна защита 17-23А GZ1E21 79.00лв.
Моторна защита 2.5-4A GV2ME08 88.30лв.
Моторна защита 2.5-4А GZ1E08 61.50лв.
Моторна защита 20-25A GV2ME22 130.60лв.
Моторна защита 20-25А GZ1E22 92.60лв.
Моторна защита 24-32A GV2ME32 194.86лв.
Моторна защита 24-32А GZ1E32 93.70лв.
Моторна защита 4-6.3A GV2ME10 88.30лв.
Моторна защита 4-6.3А GZ1E10 63.70лв.
Моторна защита 6-10A GV2ME14 100.60лв.
Моторна защита 6.3-10А GZ1E14 73.70лв.
Моторна защита 9-14A GV2ME16 106.40лв.
Моторна защита 9-14А GZ1E16 73.70лв.