LD-01.1. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м
LD-01.1. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м

LD-01.1. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

21.30лв.
LD-01.2. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м
LD-01.2. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м

LD-01.2. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

21.30лв.
LD-01.3. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м
LD-01.3. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м

LD-01.3. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

21.30лв.
LD-01.4. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м
LD-01.4. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м

LD-01.4. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

21.30лв.
LD-02. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м
LD-02. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м

LD-02. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

21.30лв.
LD-03. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 130х45мм, 2м
LD-03. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 130х45мм, 2м

LD-03. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 130х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

24.60лв.
LD-04. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 115х55мм, 2м
LD-04. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 115х55мм, 2м

LD-04. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 115х55мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.80лв.
LD-05. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х90мм, 2м
LD-05. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х90мм, 2м

LD-05. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х90мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

52.40лв.
LD-06. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 50х50мм, 2м
LD-06. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 50х50мм, 2м

LD-06. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 50х50мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

16.80лв.
LD-07. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х87мм, 2м
LD-07. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х87мм, 2м

LD-07. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х87мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

47.20лв.
LD-08. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х87мм, 2м
LD-08. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х87мм, 2м

LD-08. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 185х87мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

67.60лв.
LD-09. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х90мм, 2м
LD-09. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х90мм, 2м

LD-09. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х90мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

69.90лв.
LD-10. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 95х45мм, 2м
LD-10. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 95х45мм, 2м

LD-10. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 95х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

16.80лв.
LD-11. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 105х105мм, 2м
LD-11. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 105х105мм, 2м

LD-11. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 105х105мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

28.00лв.
LD-12. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х36мм, 2м
LD-12. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х36мм, 2м

LD-12. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х36мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

28.00лв.
LD-13. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 60х60мм, 2м
LD-13. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 60х60мм, 2м

LD-13. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 60х60мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

15.00лв.
LD-14. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х97мм, 2м
LD-14. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х97мм, 2м

LD-14. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 190х97мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

53.50лв.
LD-15. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 180х65мм, 2м
LD-15. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 180х65мм, 2м

LD-15. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 180х65мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.70лв.
LD-16. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м
LD-16. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м

LD-16. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.70лв.
LD-17. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м
LD-17. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м

LD-17. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.70лв.
LD-18. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м
LD-18. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м

LD-18. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.70лв.
LD-19. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м
LD-19. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м

LD-19. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.70лв.
LD-20. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м
LD-20. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м

LD-20. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 160х80мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

36.70лв.
Алуминиев Г-образен профил  за XPS профили, 15х10мм, 2м
Алуминиев Г-образен профил за XPS профили, 15х10мм, 2м

Алуминиев Г-образен профил  за XPS профили, 15х10мм, 2м Марка:Adorn Разпределя топлината на LED лентата и да предотврати просветване през зъба на профила.  

8.50лв.
Декоративен XPS корниз за LED осветление LD-01, 110х45мм, 2м
Декоративен XPS корниз за LED осветление LD-01, 110х45мм, 2м

LD-01. Декоративен XPS корниз за LED осветление, 110х45мм, 2м Марка:Adorn Монтаж: Залепването за стената се осъществява посредством монтажно лепило(без разтворител), което може да се закупи и от нас. •    Шпакловане с гипсово лепило на фугата между два профила(около 5см) •    … Continued

21.30лв.